Om fotograf Egil SæbøHøgskolelektor/universitetslektor med mastergrad innen kommunikasjon og etikk. Arbeider ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand og universitetet i Agder.

Arbeidserfaring omfatter arbeid i høgskole/universitet, videregående skole og folkehøgskole, med vekt på journalistikk, kommunikasjon og mediefag, samt praktisk medie- og kommunikasjonsarbeid, da særlig innen fotografering, trykte medier og web-kommunikasjon.

Ethos
Bildene som finnes i denne bildebasen er dokumentariske. Motivene er bestemt av lysforholdene, avstanden til motivet, brennvidden, filtere og kamerainnstillingene. Ingen av bildene er arrangert.

Etterarbeid er begrenset til evt. beskjæring, og justeringer av den originale informasjonen i bildefilene, slik som nivåer, farger og skarphet, for å få et realistisk uttrykk.

De eneste filtere som er brukt er UV (ofte), polarisasjonsfilter (av og til), og gradert/ugradert gråfilter. Ved ekstremt toneomfang i motivet velges ofte å framstille HDR-bilde basert på flere eksponeringer fra samme situasjon (det opplyses alltid om det når et bilde er en slik montasje).

Bruker hovedsakelig kameraer og objektiver fra Canon.