Eksponeringssirkelen - En ny undervisningsmodell

19th September 2015
I løpet av 2015 har jeg arbeidet med å utvikle en ny undervisningsmodell med tanke på å gjøre det lettere for nybegynnere å forstå sammenhengen mellom blenderåpning, lukkertid og ISO-verdi. Jeg har gitt modellen navnet "Eksponeringssirkelen" og tidligere blogg-besøkende har sikkert fått med seg at jeg allerede har introdusert den på engelsk under navnet "The Four Section Exposure Circle".

Arbeidet med modellen er gjort med bakgrunn i mine erfaringer som fotolærer, blant annet i folkehøgskole-sammenheng og i utdanningsprogrammet Medier og Kommunikasjon i videregående skole. Jeg har savnet et verktøy som kunne forklare de grunnleggende faktorene for eksponering, og sammenhengen mellom dem, på en mer lettfattelig og direkte visuell måte enn det "eksponeringstrekanten" eller "jukse"-skjemaer (cheat sheets) kan. Jeg håper å ha funnet et slikt redskap i Eksponeringssirkelen.

Arbeidet med modellen er på ingen måte avsluttet. Det gjenstår å gjøre erfaringer med den i klasserommet, og dersom noen ønsker å ta den i bruk, så er det fritt fram (med henvisning til meg). Jeg tar gjerne imot tilbakemeldinger om hvordan den er brukt og hvordan den fungerer, det siste ikke minst i forhold til middels eller lite motiverte elever.

De fire feltene i Eksponeringssirkelen utgjør i fellesskap den "korrekte" eksponeringen. Når ett felt blir større må ett eller flere av de andre feltene bli mindre. Slik kan forholdet mellom blenderåpning (større/mindre), lukkertid (kortere/mindre, lengere/større) og ISO-verdi (lavere/mindre, høyere/større) visualiseres, og forhåpentligvis også bli lettere å forstå.

Til forskjell fra eksponeringstrekanten har min modell også det tilgjengelige lyset i fotograferingssituasjonen med som en faktor. Lysstyrken er den grunnleggende

faktoren for all fotografering, og eksponeringssirkelen viser visuelt hva den har å si for de andre faktorene. Mange elever sliter f.eks. med å forstå ISO. Med min modell kan man lett illustrere at dersom lyset blir svakere (mindre lys = mindre lys-felt i sirkelen), kan dette kompenseres med høyere ISO-verdi (høyere ISO-verdi = større ISO-felt i sirkelen) dersom man ønsker å beholde samme blenderåpning og lukkertid (uendrede felt i sirkelen).

MERK at modellen forholder seg til blenderÅPNING og ikke blenderVERDI.

Modellen er mer utførlig forklart i blogg-innleggene The Exposure Triangle explained by a Circle og Exposure explained by a circle - Tutorial.

Leave a comment

Your Name
Your Email
(Optional)
Your Comment
No info required here, please press the button below.
 Privacy Policy